Curriculum Vitae

Studium: 
1970-1974 Střední průmyslová škola oděvní v Praze
1979-1985 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze /atelier textilního výtvarnictví pod vedením prof. B. Felcmana/

Po ukončení VŠUP jsem se věnovala hlavně textilnímu designu. Spolupracovala jsem s několika českými dílnami a továrnami u nás. Čtyři roky jsem navrhovala vlněné a hedvábné látky pro velkou textilní tiskárnu v Rakousku. Současně jsem se věnovala volné malbě. V roce 1999 jsem poprvé navštívila Bretaň. Divoká krása bretaňského pobřeží mě přivedla k rozhodnutí malovat krajiny. Začala jsem menšími akvarely a pastely přímo v plenéru. V atelieru potom maluji větší plátna podle těchto skic. V posledních letech se nechávám inspirovat také českou krajinou a různými cestami do zahraničí. Deset let jsem učila výtvarné předměty na umělecké škole v Praze. Několik let jsem byla členkou umělecké skupiny ŽARARAKA, se kterou jsem se zúčastnila mnoha společných výstav a mezinárodních sympozií.

Moje práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí a ve sbírce Severočeského muzea.
V posledních letech vystavuji převážně samostatně.

Přejít nahoru